Flóð af völdum leysinga og mikilla rigninga hafa valdið tjóni á ræktarlandi, vegakerfi og byggð. Veðurstofan er með kerfisbundinn og samfelldan rekstur vatnamælingastöðva í ám, stöðuvötnum, lónum og grunnvatni og fylgst er náið með vatnshæð og viðvörunum er komið til almennings við ákveðinn viðmiðunarmörk.

  • Ef hætta er á flóði 
  • Fylgist með fjölmiðlum og veðurspám
  • Hreinsið rennur og haldið niðurföllum  hreinum
  • Skoðið rýmingarleiðir frá heimili, skóla og vinnustað
  • Er heimilið tryggt fyrir skemmdum vegna flóða
  • Takið rafmagn af ef vatn flæðir inn í hús
  • Sandpokar geta tímabundið varið að vatn flæði inn í hús
  • Hugið að búfénaði og gæludýrum þegar hætta er á flóðum
Síðast uppfært: 5. júlí 2016 klukkan 13:51