Neyðarstig (Distress/Emergency Phase):

Neyðarstig einkennist af atburði sem valdið hefur slysum á fólki og/eða tjóni á mannvirkjum. Verkefni á þessu stigi einkennast af tafarlausum aðgerðum til lífsbjargandi aðstoðar og viðleitni til að afstýra fleiri slysum og varna frekara tjóni.


Um neyðarstig er að ræða, dæmi:

  1. Þegar viðhafa þarf tafarlaus viðbrögð vegna fólks sem óttast er um.
  2. Þegar ítrekaðar tilraunir til að hafa samband við skip, loftfar eða fólk hafa reynst árangurslausar og óttast er að viðkomandi sé í neyð.
  3. Þegar staðfestar upplýsingar hafa borist um að skip, loftfar eða menn séu í neyð eða yfirvofandi hættu og þarfnist tafarlausrar aðstoðar.
  4. Þegar slys eða hamfarir hafa orðið eða þegar heilbrigðisöryggi fólks er ógnað svo sem vegna farsótta.