Mikilvægt er að fyrirtæki og stofnanir í rekstri geri áhættumat og viðbragðsáætlanir um  rekstrarsamfellu, þannig  að þegar eitthvað í ytra umhverfinu  breytist, oft eitthvað óþekkt og hætta er á rekstrarstöðvun, þá er nauðsynlegt að vera með áætlun um aðgerðir til að lágmarka tjón.  Hverjar eru áhætturnar sem fyrirtæki og stofnanir þurfa að takast á við og hversu berskjölduð eru þau gagnvart þessum áhættum.

Talað er um áfallaþol fyrirtækja og stofnana sem getu þeirra til að komast af, aðlagast, eflast og halda sér á réttri braut þegar flóknar breytingar verða, oft ófyrirséðar, og ná að komast í nýja og betri stöðu í framhaldinu.

Við gerð viðbragðsáætlunar um heimsfaraldur inflúensu voru fyrirtæki og stofnanir  hvött til að útbúa áætlun til að auka viðnámsþrótt og áfallaþol í heimsfaraldri.
Gátlisti var hafður til hliðsjónar í þeirri vinnu um órofinn rekstur í heimsfaraldri.

Þá má sjá hverning Írar vinna að þessum málum þar sem tekið er fyrir hvernig einstaka fyrirtæki og stofnanir eins og t.d. framleiðslu-, fjármála- og tölvufyrirtæki undirbúa sig .
Business Continuity Planning – Responding to an influenza Pandemic

Sveitarfélög

Mikilvægt er að sveitarfélög hugi að áætlanagerð í almannavörnum allt frá björgun mannslífa, neyðaraðstoð og uppbyggingu.

Verkefnið Langtímaviðbrögð við náttúruhamförum (LVN) setti saman almennar leiðbeiningar fyrir sveitarfélög varðandi neyðaraðstoð og endurreisn í kjölfar náttúruhamfara. Þetta verkefni miðar að því að skilgreina hvernig best verður staðið að neyðaraðstoð og uppbyggingu.

Gátlistar LVN verkefnisins eru 5 talsins. Sá fyrsti snýr að stjórnsýslu sveitarfélagsins og getu starfsmanna til að bregðast við áfalli. Næsti snýr að formanni endurreisnarteymisins og þeim málum sem hann á að huga að. Þriðji gátlistinn beinist að atriðum sem eiga við alla klasana þrjá, þ.e. velferðar- umhverfis- og efnahagsklasa. Fjórði gátlistinn er þrískiptur, sérstakt blað er fyrir hvern klasa. Fimmti og síðasti gátlistinn snýr að sveitarstjórnarmönnum og stefnumótandi atriðum.

Samstarfsaðilar um verkefnið voru Háskóli Íslands, Rainrace, Almannavernarnefnd Ísafjarðarbæjar, Rauði kross Íslands, Viðlagatrygging Íslands, Almannavarnardeild ríkislögreglustjóra, og fleiri.