The chief of police in Suðurnes has decided to close a small area next to the eruption fissure in Geldingadalur

//Polski poniże//

This decision is based on the science council’s resolution, which pointed to the fact that the large crater could burst, which would cause the lava flow to change direction quickly.  There is also a risk of another eruption fissure opening up near the crater, which is what was seen in the eruption at Fimmvörðuháls in 2010.  The closed-off area is marked in red in the enclosed image.

Furthermore, attention is drawn to other dangers that may arise around the eruption site:

  • New cracks can open in the immediate vicinity of the volcano without notice.
  • Searing lava can drop from the edges of the lava field, and sudden, rapid outburst can occur, where tongue-like protrusions of hot lava will burst from the edge at great speeds which are difficult to outrun.
  • The craters are now several meters high and may be unstable. Those craters’ sides can break off and cause a large amount of lava to begin to flow in a new direction suddenly.
  • Explosions can occur as the lava flows over waterlogged soil and causes molten lava to fly in all directions.
  • Life-threatening gases can accumulate when the lava flows into a closed depression and are known to be fatal. This risk increases markedly in atmospheric static conditions.

Finally, the Meteorological Office predicts bad weather conditions for the next 24 hours, and tourists will need to be very well equipped if they intend to hike to the eruption site.  The weather conditions are set to deteriorate considerably tonight, with strong winds, sleet, or snow.

The chief of police in Suðurnes
Úlfar Lúðvíksson


Komendant policji w Suðurnes postanowił zamknąć niewielki obszar obok szczeliny po erupcji w Geldingadalur.

Decyzja ta została podjęta na podstawie decyzji Rady Naukowej, która zwróciła uwagę na fakt, że duży krater może pęknąć, a strumień lawy może szybko zmienić kierunek. Istnieje również ryzyko, że w pobliżu krateru otworzy się kolejna szczelina po erupcji, co miało miejsce podczas erupcji w Fimmvörðuháls w 2010 roku. Zamknięty obszar jest zaznaczony na czerwono na załączonym zdjęciu.

Ponadto zwraca się uwagę na inne niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić wokół miejsc erupcji:

  • Nowe pęknięcia mogą się otwierać w bezpośrednim sąsiedztwie wulkanów bez uprzedzenia.
  • Gorąca część lawy może spaść z krawędzi i może nastąpić jej gwałtowna i nagła erupcja, kiedy nowe jęzory lawy wybuchają z krawędzi lawy z dużą prędkością, której trudno jest uniknąć podczas biegu.
  • Kratery mają teraz wiele metrów wysokości i mogą być niestabilne, mogą pękać, a duży i nagły wypływ z nich lawy przyjmować nowy kierunek.
  • Eksplozje mogą wystąpić, gdy lawa przepływa przez podmokłą glebę i rozlewa lawę we wszystkich kierunkach.
  • Lawa wpływa do zamkniętej depresji, a zagrażające życiu gazy mogą gromadzić się w zagłębieniach, które mogą być śmiertelne. Ryzyko wzrasta, gdy wiatr słabnie.

Ponadto Urząd Meteorologiczny przewiduje złą pogodę na najbliższe 24 godziny, a turyści muszą być bardzo dobrze wyposażeni, jeśli zamierzają podejść do miejsc erupcji. Pogoda znacznie się pogorszy w nocy, mocno będzie wiało, opady deszczu ze śniegiem lub śniegu.

Szef policji w Suðurnes
Úlfar Lúðvíksson