Ákvörðun lögreglustjórans á Suðurnesjum

Ákvörðun lögreglustjóra dags. 19. febrúar 2024:

Ríkislögreglustjóri hefur fallið frá fyrirmælum um brottflutning  úr Grindavík frá og með 19. febrúar 2024.  Ákvörðun ríkislögreglustjóra um brottvísun með heimild í 24. gr. laga um almannavarnir nr. 82/2008 tók gildi 15. janúar sl. og var síðan framlengd einu sinni eða þann 4. febrúar sl.   

Með hliðsjón af framansögðu hefur lögreglustjórinn á Suðurnesjum tekið þá ákvörðun að heimila Grindvíkingum og þeim sem starfa Í Grindavík að dvelja og starfa í bænum allan sólarhringinn með vitneskju um neðangreint:

  • Íbúar og starfsmenn fari inn í bæinn á eigin ábyrgð.   Hver og einn verður að bera ábyrgð á eigin athöfnum eða athafnaleysi.  Lögreglustjóri tekur skýrt fram að Grindavík er ekki staður fyrir barnafólk eða börn að leik.   Þar eru ekki starfræktir skólar og innviðir eru í lamasessi.   Stofnlögn heitavatns til bæjarins lekur, að því er talið er undir hrauni, en leitað er bilunar.  Það eru tilmæli til fólks að ekki sé hróflað við stillingum heitavatns í húsum.  Kalt vatn er ekki komið á og því ekkert neysluvatn.  Aðstæður eru því aðrar en þær sem telja má boðlegar fyrir búsetu í húsum.
  • Jarðsprungur eru víða í og við bæinn og sprungur geta opnast án fyrirfara.   Hætta er metin töluverð á jarðfalli ofan í sprungur og sprunguhreyfingum.  Mótvægisaðgerðir eru og hafa verið í gangi sem felast m.a. í kortlagningu, jarðkönnun, jarðsjármælingum og sjónskoðun. 
  • Opin svæði í og við Grindavík hafa ekki verið skoðuð sérstaklega.  Fólk haldi sig við gangstéttir og götur bæjarins og forðist að fara út á lóðir og önnur opin svæði.
  • Grindavík er lokuð öllum öðrum en íbúum bæjarins, starfsmönnum fyrirtækja og þeim sem þurfa að aðstoða íbúa.

Enn eru hættur á svæðinu í kjölfar eldgoss við Stóra Skógfell og aðstæður innan og utan hættusvæða geta breyst með litlum fyrirvara.  Þá geta hættur leynst utan merktra svæða.  Land rís í Svartsengi.

Gefnir verða út QR kóðar fyrir Grindvíkinga og þá sem starfa í bænum.  Gert er ráð fyrir því að þeir gildi til lengri tíma en verið hefur.

Lyklar að íbúum/húsum eru í vörslu viðbragðsaðila en talið er hentugt að halda óbreyttu fyrirkomulagi vegna eftirlits með lagnarkerfum í húsum eitthvað áfram.

Lokunarpóstar verða áfram á Grindavíkurvegi, Nesvegi og Suðurstrandarvegi.

Fjölmiðlafólki verður gert kleift að fara inn í bæinn með sama hætti og íbúar og starfsmenn fyrirtækja.  Sækja þarf um QR kóða.

Til að vekja athygli fólks á aðsteðjandi hættum hafa verið settir upp þrír almannavarnalúðrar eða sírenur í Grindavík.  Þá er einn slíkur við Bláa lónið og annar við orkuverið í Svartsengi.  

Lögreglustjóri á ekki von á því að margir Grindvíkingar kjósi að dvelja í bænum næturlangt.  Þeim er það heimilt en lögreglustjóri mælir ekki með því.

Dregið verður úr viðveru viðbragðsaðila í Grindavík en lögregla sinnir lögbundnu eftirliti í bænum eins og verið hefur.

Gagnlegar upplýsingar eru á heimasíðu Grindavíkurbæjar á slóðinni https://grindavik.is/   þá er bent á heimasíðu Veðurstofu Íslands á slóðinni www.vedur.is og heimasíðu almannavarna á slóðinni  www.almannavarnir.is

Með vísan til 23. gr. laga um almannavarnir nr. 88/2008 eru takmarkanir ekki aðrar en að framan greinir.    Nýtt fyrirkomulag tekur gildi kl. 7 í fyrramálið, þriðjudaginn 20. febrúar 2024 en verður endurskoðað 29. febrúar 2024 að öllu óbreyttu.

Tilkynnist hér með,
Úlfar Lúðvíksson
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum