Austurland: Veðurstofa Íslands lýsir yfir óvissustigi vegna ofanflóðahættu

//English below//
//Polski poniżej//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, lögreglustjóranum á Austurlandi og Veðurstofu Íslands:

Veðurstofa Íslands lýsir yfir óvissustigi vegna ofanflóðahættu sem tekur gildi á Austurlandi kl. 20 í kvöld vegna mikillar rigningarspár næsta einn og hálfa sólarhringinn. Spáð er vaxandi úrkomu í SA-átt sem byrjar í kvöld sem rigning á láglendi en slydda eða snjókoma í fjöllum. Það hlýnar á morgun og gæti rignt upp í fjallatoppa í SA 13-18 m/s. Spáð er uppsafnaðri úrkomu á bilinu 100-200 mm. Talsverður snjór er sums staðar í fjöllum og við þessar aðstæður gætu vot snjóflóð fallið og jafnvel krapaflóð eða skriður þegar líður á veðrið. Fylgst verður með aðstæðum og metið á morgun, sunnudag, hvort grípa þurfi til ráðstafana m.a. á Seyðisfirði þar sem skriður féllu í desember. Samkvæmt veðurspá dregur hratt úr úrkomunni aðfaranótt mánudags.

Nánar má kynna sér spá Veðurstofu Íslands með því að smella hér.

Sérfræðingar á ofanflóðavakt Veðurstofu Íslands fylgjast með aðstæðum á staðnum sem og með sjálfvirkum mælitækjum.


//Polski//

omunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Szefa Policji we wschodniej Islandii:

Islandzkie Biuro Meteorologiczne wprowadza stan alarmowy obowiązujący  od godziny 20:00 w związku z zagrożeniem wystąpienia gwałtownych powodzi, ze względu na prognozowane obfite opady deszczu mające występować przez następne półtora dnia. Prognozuje się wzrost opadów z kierunku Pd-wschodniego rozpoczynających się dziś wieczorem. Na obszarach nizinnych deszcz a wyżej w górach deszcz ze śniegiem czy śnieg. Jutro ma się ocieplić i może padać deszcz w kierunku SA 13-18 m / s. Prognozuje się opady skumulowane w przedziale 100-200 mm. W niektórych miejscach w górach jest dużo śniegu i w takich warunkach mogą spadać mokre lawiny, a nawet błoto ze śniegiem lub osunięcia ziemi w trakcie takiej pogody. Sytuacja będzie monitorowana i jutro w niedzielę zostanie poddana ocenie, czy trzeba podjąć działania np. w Seyðisfjörður, gdzie osuwiska miały miejsce w grudniu. Zgodnie z prognozą pogody w przeddzień poniedziałku opady będą gwałtownie spadać.

Możesz przeczytać więcej o prognozie na stronie Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego, klikając tutaj.

Specjaliści ze straży powodziowej Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego monitorują sytuację na miejscu, stosują także automatyczne pomiary za pomocą urządzeń.


//English//

Notification from the Icelandic Civil Protection and Emergency Planning and the Police Commissioner in East Iceland:

The Icelandic Met Office announces an uncertainty phase taking effect in East Iceland at 8pm tonight, due to a risk of avalanches as a result of a heavy rain forecast for the next 36 hours. The forecast is for increasing rain with southeast winds beginning tonight as rain in the lowland but sleet or snow in the mountains. It gets warmer tomorrow and could rain up in mountain tops with southeast winds of 13-18 m/s. The forecast is for rain of 100-200 mm. Considerable snow is in some places in the mountains and under these conditions, wet avalanches could fall and even slush slides or mudslides as the weather progresses. Conditions will be monitored and assessed tomorrow, Sunday, with view of whether arrangements will be needed, e.g. in Seyðisfjörður where mudslides fell in December. According to the weather forecast, the rain will decrease rapidly Sunday night.

Further information can be obtained from the Icelandic Met Office by clicking here.

Experts on avalanche duty by the Icelandic Met Office will monitor the conditions on location as well as with automatic meters.