Til upplýsinga til íbúa Grindavíkur / Important notice to Grindavík residents

Nú verður neyðarstigi Almannavarna vegna jarðhræringa í Grindavík fært niður á hættustig. Líkur á fyrirvaralausu eldgosi eru taldar minni en áður var en svigrúm til þess að bregðast við eldgosi eru taldar rýmri en áður.

Öryggi íbúa í Grindavík er haft í fyrirrúmi og því gæti þurft að rýma bæinn með mjög stuttum fyrirvara.

 • Íbúum verður frá og með fimmtudeginum 23. nóvember heimilt að fara inn í Grindavík til að sækja verðmæti og huga að eigum sínum. 
 • Á morgun 23. nóvember mun aðgangur vera frá kl. 11:00 til og kl. 16.00, þá verður bærinn rýmdur.
 • Metið verður daglega hvort svigrúm verður til opnunar á ný, og þá stefnt að hafa opið frá 9:00-16:00.

Komi til rýmingar vegna hættuástands munu viðbragðsaðilar þeyta sírenum og ljósmerkjum á ökutækjum og þýðir það tafarlaus rýming á svæðinu samkvæmt rýmingaráætlun.
Rýmingarleiðir út bænum eru eftir Suðurstrandavegi eða Nesvegi.

Tilhögun er með eftirfarandi hætti:

 • Íbúar í Grindavík beðnir um að skrá sig á www.island.is og fá þar heimild til þess að fara inn. Heimildin mun berast fljótt.
 • Þeir íbúar sem nú þegar hafa fengið staðfesta skráningu á beiðni til að fara inn í húseign þurfa ekki að sækja um aftur.
 • Grindavík er lokuð fyrir öllum öðrum en íbúum bæjarins og þeim sem aðstoða íbúa.
 • Grindavíkurvegur er lokaður, en hægt er að aka Nesveg og Suðurstrandarveg.
 • Mælst er til þess að fólk komi á eigin bílum, hámark 1 bíl á hvert heimili. Ekki er æskilegt að börn séu tekin með sökum aðstæðna á staðnum.
 • Gámabílar, gámar eða gámaflutningatæki, stórir sendibílar, kassabílar og kerrur eru ekki leyfð í íbúðahverfum vegna hættu á því að þau tefji eða hindri aðra umferð, með tilliti til öryggi fólks á svæðinu.  
 • Hvorki er virkt frárennsli né rennandi vatn þannig að ekki hægt að nota salerni í húsum í Grindavík. Stefnt er að koma upp salernum í bænum.  
 • Mælt er með að fólk komi með vatn og önnur matföng fyrir daginn því ekki er hægt að nálgast slíkt í bænum.
 • Hafa ber í huga að hús gætu verið ótrygg. Hægt er að hafa samband við viðbragðsaðila á staðnum.
 • Ekki er svigrúm til að íbúar flytji búslóðir sínar í burtu heldur að þeir geti tekið með sér helstu verðmæti og fatnað. Huga þarf að forgangsröðun þeirra hluta sem komast í bílinn sem notaður er.
 • Þeim íbúum í skemmdum húsum sem þegar hafa fengið leyfi er heimilt að flytja búslóðir sínar burt.
 • Mikilvægt er að hvert og eitt heimili skrái hjá sér þau verðmæti sem tekin eru úr húsunum og hafi samband við sitt tryggingafélags vegna þess.
 • Eigendur húsa eru hvattir til þess að koma kyndingu í lag en von er á kólnandi veðri á næstunni.
 • Iðnaðarmenn og íbúar verða að störfum í húsum þar sem hitaveita er ekki í lagi.
 • Íbúar eru hvattir til þess að ganga um og frá húsum sínum með þeim hætti að komið geti til rýminga með stuttum fyrirvara.
 • Mikilvægt er að þau sem fara til Grindavíkur fylgi tilmælum viðbragðsaðila á öllum stundum.
 • Athygli er vakin á að á sama tíma og íbúar fá aðgang er unnið að öðrum verkefnum í bænum.
 • Fjölmiðlum er heimilaður aðgangur.

Important notice to Grindavík residents

The emergency level in Grindavík, due to earthquakes, is now being lowered to danger level. The likelihood of an unannounced volcanic eruption is considered lower than before and the capacity to respond to an eruption is considered broader.

Ensuring the safety of Grindavík residents is our top priority, and as a precaution, the town may need to be evacuated with very short notice.

Starting Thursday, November 23, residents will be permitted to enter Grindavík to retrieve valuables and attend to their belongings. Access will be allowed between 11:00 and 16:00, after which the town will be evacuated.

Daily assessments will determine the possibility of reopening, with the goal of resuming normal hours from 9:00 to 16:00. In the event of an emergency evacuation, sirens and flashing lights will be activated, signalling an immediate evacuation according to the evacuation plan. Evacuation routes out of town are along Suðurstrandavegur or Nesvegur.

Here are the details:

Grindavík residents are urged to register at www.island.is to obtain permission for entry. The permission will come shortly.

Residents who have already received confirmation for registration for entry into their house do not need to reapply.

Grindavík is restricted to residents and those providing assistance. Grindavíkurvegur is closed, but access is permitted through Nesvegur and Suðurstrandarvegur.

People are advised to use their own cars, with a maximum of one car per household. Due to conditions, bringing children is not recommended.

Container trucks, containers, large vans, box trucks, and trailers are not allowed in residential areas due to the risk of causing delays or obstructions in traffic, prioritizing the safety of people in the area.

Due to the lack of effective drainage and running water, the use of toilets in Grindavík houses is not possible. Please plan accordingly.

Risk levels due to earthquakes at Grindavík

Poziom alarmowy Obrony Cywilnej z powodu trzęsień ziemi w Grindavíku zostanie obniżony do poziomu niebezpiecznego. Prawdopodobieństwo niezapowiedzianej erupcji wulkanu zmniejszyło się, a służby ratownicze mają większą możliwość reakcji w wypadku erupcji niż wcześniej.

Bezpieczeństwo mieszkańców Grindavíku jest priorytetem, więc miasto może zostać ewakuowane w bardzo krótkim czasie.

Od czwartku, 23 listopada, mieszkańcy będą mogli wjechać do Grindavíku, aby zabrać cenne przedmioty i zadbać o swój dobytek.

Jutro, 23 listopada, dostęp będzie możliwy od 11:00 do 16:00, po czym miasto zostanie ewakuowane.

Decyzja o możliwości wjazdu do miasta, będzie podejmowana codziennie. Wjazd do miasta w kolejnych dniach będzie możliwy w godzinach 9:00-16:00.

W przypadku ewakuacji z powodu sytuacji awaryjnej, służby ratownicze włączą syreny i sygnały świetlne na pojazdach, co oznacza natychmiastową ewakuację obszaru zgodnie z planem ewakuacji.

Drogi ewakuacyjne z miasta przebiegają wzdłuż Suðurstrandavegur lub Nesvegur.

Organizacja jest następująca:

Mieszkańcy Grindavíku proszeni są o zarejestrowanie się na stronie www.island.is i w celu uzyskania pozwolenia na wjazd. Czas oczekiwania na pozwolenia będzie bardzo krótki.

Mieszkańcy, którzy otrzymali już zarejestrowali wniosek o wjazd do miasta, nie muszą składać wniosku ponownie.

Grindavík jest zamknięty dla wszystkich z wyjątkiem mieszkańców miasta i tych, którzy pomagają mieszkańcom.

Droga Grindavíkurvegur jest zamknięta, ale można jeździć po Nesvegur i Suðurstrandarvegur.

Zaleca się przyjazd własnymi samochodami, maksymalnie 1 samochód na gospodarstwo domowe. Nie zaleca się zabierania dzieci ze względu na lokalne warunki.

Ciężarówki kontenerowe, kontenery lub transportery kontenerowe, duże samochody dostawcze, ciężarówki skrzyniowe i przyczepy nie są dozwolone na obszarach mieszkalnych ze względu na ryzyko opóźnienia lub utrudnienia innego ruchu. Bezpieczeństwa osób przebywających w mieście jest zawsze najważniejsze.

W Grindavíku nie działa kanalizacja, ani nie ma bieżącej wody, więc nie można korzystać z toalet w domach. Planowana jest budowa toalet w mieście.

Zaleca się zabranie ze sobą wody i innych artykułów spożywczych na cały dzień, ponieważ nie są one dostępne w mieście.

Należy pamiętać, że przebywanie w domach może wiązać się z niebezpieczeństwem. Zawsze można skontaktować się z lokalnym zespołem reagowania.

Mieszkańcy nie mają możliwości przeprowadzek ze swoich domów, ale mogą zabrać ze sobą najważniejsze kosztowności i odzież. Należy dobrze przemyśleć o jakie rzeczy zabierzemy najpierw ze sobą.

Mieszkańcy uszkodzonych domów, którzy otrzymali już pozwolenie, mogą przeprowadzić swój dobytek.

Ważne jest, aby każde gospodarstwo domowe zarejestrowało kosztowności zabrane z domów i skontaktowało się w tej sprawie z firmą ubezpieczeniową.

Właściciele domów mają możliwość  naprawy ogrzewania, ponieważ w najbliższych dniach spodziewane jest ochłodzenie pogody.

Ekipy remontowe i mieszkańcy pracują w domach, w których nie działa ogrzewanie.

Zachęcamy mieszkańcy tego, aby wchodząc do domów mieli na uwadze sposób szybkiej ewakuacji, jeżeli taka sytuacja wystąpi.

Ważne jest, aby osoby udające się do Grindavíku zawsze przestrzegały zaleceń służb ratowniczych.

Zwraca się uwagę na fakt, że w tym samym czasie, gdy mieszkańcy uzyskują dostęp do miasta, prowadzone są prace nad innymi projektami w mieście. Media mają dostęp do miasta.