Almannavarnadeildin  sinnir ýmsum verkefnum í samvinnu við heilbrigðisstarfsmenn.   Hluti áhafnar  Samhæfingarstöðvar er mönnuð  heilbrigðisstarfsmönnum og ber almannavarnadeildin ábyrgð á þjálfun þeirra.   Einnig ber almannavarnadeildin ábyrgð á þjálfun og gerð fræðsluefnis vegna stórslysa af ýmsum toga og  eru heilbrigðisstarfsmenn í hópi viðbragðsaðila.

Gerð viðbragðsáætlana er varða heilbrigðisgeirann er hluti af verkefnum almannavarnadeildar og hafa þrjár áætlanir verið gerðar í samvinnu við Sóttvarnalækni og viðbragðsaðila. Hægt er að nálgast viðbragðsáætlanir heilbrigðisgeirans í útgefnu efni

  • Landsáætlun vegna inflúensufaraldurs segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða þegar heimsfaraldur inflúensu verður á landinu. Vinnan við landsáætlun var unnin með hagsmunaðilum, fyrirtækjum og stofnunum landsins með það markmið að draga úr félagslegum og efnahagslegum áhrifum og afleiðingum heimsfaraldurs á samfálagið.
  • Viðbragðsáætlun fyrir sóttvarnir á alþjóðaflugvöllumViðbragðsáætlanir vegna sóttvarna eru gerðar með það markmið að koma í veg fyrir eða tefja útbreiðslu sjúkdóma milli landa og eru gerðar fyrir alþjóðaflugvelli.
  • Sóttvarnaáætlun hafna og skipa, landsáætlun.
    Viðbragðsáætluninni segir til um skipulag og stjórn aðgerða í sóttvarnaaðgerðum þegar um borð í skipi vaknar grunur um atvik sem ógnað getur lýðheilsu. Skipið getur verið á leið til hafnar, staðsett í höfn eða á leið frá landinu eftir dvöl í íslenskri höfn. Viðbragðsáætlanir vegna sóttvarna eru gerðar fyrir þær hafnir landsins sem sinna alþjóðlegum skipakomum en mikilvægt er að aðgerðir sem grípa þarf til, valdi ekki ónauðsynlegri röskun á umferð og viðskiptum.Áætlunin nær til allra skipa nema herskipa og annarra skipa í opinberri eigu.

Eins má nefna að sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir vinna sínar viðbragðsáætlanir í samvinnu við almannavarnadeildina og hefur verið útbúið sniðmát fyrir viðbragðsáætlanir heilbrigðisstofnanna. Hægt er að nálgast efni um heilbrigðismál undir liðnum útgefið efni.

Síðast uppfært: 19. janúar 2018 klukkan 09:25