Instructions for the public / Wytyczne dla opinii publicznej.

What to watch out for:

 • Off road driving is illegal.
 • This applies to all motor vehicles, such as ATVs, six-wheelers, motorcycles.
 • It is possible to park in Grindavík and at the Blue Lagoon and walk from there during the weekend of March 20-21.
 • The journey from the parking areas takes 4-6 hours and is only for people who are used to being outdoors in difficult conditions.
 • The weather can change quickly. It is cold and wet and the forecast is for rain during the weekend.
 • Wear hiking shoes, warm and waterproof clothing.
 • Assume that the journey may take longer than planned.
 • Bring a packed lunch and water to drink.
 • Keep an eye on your travel companions. Fatigue and hypothermia come quickly.
 • Stick to hills and ridges. Avoid valleys and dells in the landscape.
 • There is a risk of rock fall. Beware of steep slopes.
 • It does not take much to get lost.
 • Carry a positioning device.
 • The telephone connection in the area is bad and it can therefore be difficult to call for help if needed.
 • Eruption sites can change and new eruption cracks may open on short notice.
 • Gas pollution is strongest close to the area and can lurk in valleys and dells where it is particularly dangerous.
 • Gas pollution can change on short notice if the eruption suddenly increases and it is dangerous to be near the eruption sites without measuring instruments.

o People must always turn downwind. This means that people must have the wind in their back when walking towards the eruption site and go against the wind when walking back.

 • Gas pollution is not visible and does not necessarily follow the visible gas cloud in the area.
 • Gas pollution can change at short notice in the case of the eruption suddenly increasing and it is dangerous to be near the eruption sites without measuring instruments.
 • Gas pollution can still linger even if a visible eruption cloud is different due to a different wind direction.
 • Masks used for disease prevention do not provide any protection against gas pollution.
 • If you experience the slightest symptoms of health problems, you should immediately get away with the wind against you.
 • Gas pollution can be odourless and it is therefore difficult avoid it.

Wytyczne dla opinii publicznej. Przypominamy o kamerze internetowej.

Co należy mieć na uwadze:

 • Jazda off-road po za drogami publicznymi jest nielegalna.
 • Dotyczy to wszystkich pojazdów silnikowych, takich jak quady, sześciokołowce, motocykle.
 • Można zaparkować w Grindavíku albo Błękitnej Lagunie, a stamtąd udać się spacerem – w weekend 20-21.3.
 • Droga z parkingu zajmuje 4-6 godzin i jest przeznaczona wyłącznie dla osób, przyzwyczajonych do przebywania na świeżym powietrzu w trudnych warunkach.
 • Pogoda może się szybko ulegać zmianie. Weekend ma być zimny, deszczowy i wietrzny.
 • Załóż obuwie do chodzenia po górach, ciepłą i wodoodporną odzież.
 • Weź pod uwagę, że wyprawa może zająć więcej czasu niż zakładałeś.
 • Weź ze sobą jedzenie i wodę do picia.
 • Miej oko na swoich towarzyszy poodróży. Zmęczenie i hipotermia mogą szybko się pojawić.
 • Trzymaj się wzniesień i szczytów. Unikaj dolin i zagłębień w krajobrazie.
 • Istnieje ryzyko osuwisk. Uważaj na strome zbocza.
 • Nie potrzeba wiele, aby się zgubić.
 • Miej urządzenie nawigujące.
 • Połączenie telefoniczne w okolicy jest słabe i wezwanie pomocy w razie potrzeby może być trudne.
 • Miejsca erupcji wulkanu mogą się zmienić a nowe mogą powstawać w bardzo krótkim czasie.
 • Skarzenie gazowe występuje najbliżej obszaru i może być skondensowane w dolinach i obniżeniach terenu, gdzie jest szczególnie niebezpieczne..
 • Skażenie gazem może się zmieniać w bardzo krótkim czasie, jeśli erupcja nagle przybierze na sile. Przebywanie w pobliżu miejsc erupcji bez przyrządów pomiarowych jest niebezpieczne.
 • Cały czas należy iść z wiatrem. Co, oznacza, że powinniśmy mieć wiatr wiejący nam w plecy podczas spaceru do miejsca erupcji a w twarz podczas powrotu.
 • Skażenie gazowe nie jest widoczne i niekoniecznie może być, też przez nas wyczuwalne.
 • Zanieczyszczenie gazem może się miejscowo kondensować, nawet jeśli widoczny dym z erupcji zmieni kierunek z kierunkiem wiatru.
 • Maseczki jakie używamy do ochrony epiedemiologicznej, nie zapewniają ochrony przed zanieczyszczeniem gazem.
 • JEŻELI wystąpią najmniejsze objawy problemów zdrowotnych, należy natychmiast starać się wyeliminować wiatr wiejący ku twarzy.

o   Zanieczyszczenie gazem może być bezwonne i trudne do kontrolowania.