Hreinsunarstarf gengur vel á Seyðisfirði – Hættustig áfram í gildi

//Polski poniżej//
//English below//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Austurlandi:

  • Hreinsunarstarf gengur vel á Seyðisfirði
  • Áfram í gildi hættustig almannavarna á Seyðisfirði.


Samráðsfundur lögreglunnar á Austurlandi, almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og Múlaþings var haldinn í dag.  Þar var fjallað um hreinsunarstarf, vöktun og mælingar á upptakasvæðum skriðanna og forgangsmál næstu vikna.

Hreinsunarstarf hefur gengið vel og er nú búið að opna leið í gegnum stóru skriðuna sem féll 18. desember. Á áhrifasvæði hennar eru stórar vinnuvélar í notkun og því varhugavert að vera á ferðinni þar nærri. Ýmis hætta getur auk þess falist í og við skriðuna eins og brak úr byggingum og annað lauslegt. Af þeim sökum er óviðkomandi umferð óheimil á því svæði samkvæmt ákvörðun lögreglustjórans á Austurlandi.

Ekki hefur orðið vart við skriðuföll úr hlíðinni ofan Seyðisfjarðar frá því fyrir jól.  Vöktun hlíðanna ofan bæjarins hefur þegar verið efld umtalsvert frá því sem var áður en skriðurnar féllu. Fylgst er með hreyfingu jarðlaga sem og vatnshæð í borholum í hlíðinni. Ekki hafa mælst merkjanlegar hreyfingar né óeðlileg vatnshæð. Unnið er að því að auka tíðni og nákvæmni mælinga enn frekar með sjálfvirkum búnaði. https://www.vedur.is/um-vi/frettir/nyr-bunadur-til-ad-vakta-skriduhaettu-a-seydisfirdi-fluttur-til-landsins

Um helgina verður gert hlé á hreinsunarstörfum en veðurspá er slæm og búist er við norðvestan 20-28 m/s með snjókomu og skafrenningi, stórhríð á köflum. Lélegt skyggni og ekkert ferðaveður.

Áfram er í gildi hættustig almannavarna á Seyðisfirði vegna skriðufalla sem féllu fyrir jól.

Þjónustumiðstöð almannavarna verður opin í Herðubreið á Seyðisfirði í næstu viku en einnig er hægt að senda inn fyrirspurnir á netfangið sey@logreglan.is og hringja í 839 9931 utan opnunartíma. 


//Polski// 

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Szefa Policji we wschodniej Islandii:

  • Prace porządkowe w Seyðisfirð dobrze postępują.
  • W dalszym ciągu  obowiązuje stan alarmowy dla Seyðisfirði.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie konsultacyjne policji wschodniej Islandii, Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i gminy Múlaþing. Dyskutowano na temat prac porządkowych, monitoringu i pomiarów zlewni osuwisk oraz priorytetów na najbliższe tygodnie.

Prace porządkowe dobrze postępują i już została otwarta droga przez wielkie osuwisko, które miało miejsce 18 grudnia. Na jego obszarze pracują duże maszyny, dlatego zaleca się ostrożność w poruszaniu się w pobliżu. Ponadto w osuwisku i wokół niego mogą występować inne zagrożenia, takie jak gruz z budynków i inne luźne przedmioty. Z tego powodu niedozwolony jest ruch na tym obszarze zgodnie z decyzją Komendanta Policji we wschodniej Islandii.

Na zboczu nad Seyðisfjörður nie zaobserwowano osuwisk od czasu przedświątecznego. Na dzień dzisiejszy monitoring stoków nad miastem jest dużo bardziej intensywny niż  przed wystąpieniem osuwisk. Monitorowany jest ruch warstw oraz poziom wody w odwiertach na zboczu. Nie wykryto żadnej większej aktywności ani nieprawidłowych poziomów wód. Podejmowane są wysiłki w celu dalszego zwiększenia częstotliwości i dokładności pomiarów za pomocą urządzeń automatycznych. https://www.vedur.is/um-vi/frettir/nyr-bunadur-til-ad-vakta-skriduhaettu-a-seydisfirdi-fluttur-til-landsins

W weekend spodziewana jest przerwa w pracach porządkowych. Prognoza pogody jest zła i spodziewane jest 20-28 m / s na północnym zachodzie z opadami śniegu i deszczem, miejscami z silnymi podmuchami. Słaba widoczność i brak pogody do jazdy.

W dalszym ciągu obowiązuje stan alarmowy w Seyðisfjörður z powodu osuwisk ziemi, które miały miejsce przed świętami Bożego Narodzenia.

Centrum Departamentu Ochrony Ludności w Herðubreið w Seyðisfirði będzie otwarty w przyszłym tygodniu.  Zapytania można przesyłać na adres e-mail: sey@logreglan.isi dzwonić pod numer 839 9931 poza godzinami otwarcia. 


//English//

Announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of Police and the Police in Austurland:

  • Clearance work is going well in Seyðisfjörður
  • Danger level remains in force in Seyðisfjörður.

A consultation meeting of the Police in Austurland, the Civil Protection Department of the National Commissioner and Múlaþing was held today. The attendees discussed clearance work, monitoring, and measurements at the source regions of the avalanches, as well as priority matters of upcoming weeks.

The clearance work has been going well and a passage through the big avalanche that occurred on 18 December has now been opened. Big machines are now in use at its area of influence and, therefore, it can be dangerous to come anywhere near the area. Besides, various kinds of danger may be involved in and by the landslide, such as debris from buildings and other loose things. For that reason, unauthorized traffic is prohibited in that area according to a decision made by the Police Commissioner in Austurland.  

No landslides from the hill above Seyðisfjörður have been noticed since before Christmas. Monitoring of the hills above the village has been reinforced considerably from what it was before the landslides occurred. Movements of strata are being monitored as well as the water level in boreholes in the hill. No significant movements have been measured nor any unnatural water level. Efforts are being made to further increase the frequency and accuracy of measurements with automatic equipment. https://www.vedur.is/um-vi/frettir/nyr-bunadur-til-ad-vakta-skriduhaettu-a-seydisfirdi-fluttur-til-landsins

This weekend a break will be made of the clearance work as the weather forecast is bad, north-west wind 20-28 m/s expected with snowfall and blowing snow storm, intermittent blizzard. Poor visibility and no travel weather. 

Danger level of the Civil Protection Department remains in force due to the landslides that occurred before Christmas. 

The service centre of the Civil Protection Department will be open in Herðubreið in Seyðisfjörður next week but it is also possible to send enquiries to the email sey@logreglan.is and call the phone number 839 9931 outside the opening hours.