Ráð fyrir íbúa Suðurnesja til að sporna við varmatapi og spara orku

Ráð til þess að sporna við varmatapi:

• Loka hurðum

• Loka gluggum, gæti þurft að þétta opnanleg fög meira en venjulega

• Draga fyrir glugga

Byrgja fyrir stóra glugga t.d. með stóru teppi

• Klæða sig í hlý föt svo sem ullarsokka, hlýjar peysur o.fl.

• Ef hitað var upp vatn til eldunar mats að hella því ekki að eldamennsku lokinni, láta það standa til þess að hita upp rými

Ráð til þess að spara orku:

• Slökkva á rafhituðum heitum pottum, saunaklefum og gufuböðum, heimahleðslum rafbíla, hitagjafar sem eru utanhúss eins og hitamottur í gangstétt eða plönum og innrauðir hitagjafar til notkunar utanhúss

• Ekki nota marga rafmagnsofna til kyndingar; mesta lagi einn ofn ef hægt er

• Lágmarka notkun þvottavéla og uppþvottavéla. Ef þær eru notaðar þá þvo við lágt hitastig; mikill munur á 60°C og 90°C

• Sleppa því að nota þurrkara, láta hanga til þerris í staðinn

• Hægt að nota eldunartæki utanhúss eins og grill


Á ensku:

Advice to prevent heat loss:

• Close doors

• Close windows, may need to seal them more than usual

• Draw curtains.

• Cover large windows, e.g., with large blankets

• Dress warmly with items such as wool socks, warm sweaters, etc.

• If water has been heated for cooking, do not pour it out immediately after cooking; let it stand to heat the room

Tips for saving energy:

• Turn off electrically heated hot tubs, saunas, and jacuzzis, home charging stations for electric vehicles, outdoor heaters such as those in walkways or patios, and indoor space heaters used outdoors.

• Do not use multiple electric heaters for ignition; ideally, use only one.

• Minimize the use of washing machines and dishwashers. If used, wash at a low temperature; there is a significant difference between 60°C and 90°C.

• Avoid using a dryer; let clothes air dry instead.

• Use outdoor cooking appliances such as a grill.

————————————————————————————

Á pólsku:

Wskazówki, jak zapobiegać utracie ciepła:

• Zamknij drzwi
• Zamknij okna, otwierane skrzydła mogą wymagać częstszego niż zwykle uszczelniania
• Zasłony do okien
• Lub z dużym kocem
• Ubieraj się w ciepłe ubrania, takie jak wełniane skarpetki, ciepłe swetry itp.
• Jeśli do gotowania potraw podgrzewano wodę, nie należy jej nalewać po ugotowaniu, należy ją odstawić, aby nagrzać pomieszczenie


Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:

• Wyłącz podgrzewane elektrycznie wanny z hydromasażem, sauny i sauny, ładowanie samochodów elektrycznych w domu, zewnętrzne źródła ciepła, takie jak maty grzewcze na chodnikach lub podłogach, oraz źródła ciepła na podczerwień do użytku na zewnątrz
• Nie używaj do ogrzewania kilku grzejników elektrycznych; jeśli to możliwe, maksymalnie jeden piekarnik
• Ogranicz do minimum korzystanie z pralek i zmywarek. W przypadku użycia prać w niskiej temperaturze; to jest np. duża różnica pomiędzy 60°C a 90°C
• Unikaj używania suszarki, zamiast tego powieś rzeczy do wyschnięcia
• Można używać sprzętu do gotowania na świeżym powietrzu, takiego jak grill