Seyðisfjörður: Enn hreyfing á hrygg og talið að hann fari niður í pörtum

//English below//
//Polski poniżej//


Fundur var haldinn í dag með Veðurstofu, almannavörnum og Múlaþingi vegna áframhaldandi skriðuhættu á Seyðisfirði. Mælingar á speglum í hlíðinni sýna að enn er hæg hreyfing á hryggnum milli stóra skriðusársins frá í desember 2020 og Búðarár. Hryggurinn er talsvert sprunginn og mælar sýna að bútar hans færast ekki allir í sömu átt. Því er talið líklegt að hann fari niður í pörtum en ekki allur í einu. Óvíst er hvenær það gerist. 

Vegna þessa eru íbúar sem fyrr hvattir til varkárni á göngustígum meðfram Búðará og annars staðar þar sem varnargarðar beina skriðustraumum. Þá eru allir þeir sem leið eiga um Hafnargötu við Búðará og utan við Múla beðnir um að sýna varkárni einnig.

Vel er fylgst með mælum í hlíðum ofan Seyðisfjarðar og viðeigandi ráðstafanir gerðar þyki ástæða til.

Enn er í gildi óvissustig almannavarna á Seyðisfirði.

Minnt er á Hjálparsíma Rauða krossins 1717.

Á vef Veðurstofu Íslands er tilkynningarborði um Seyðisfjörð þar sem hægt er að fá ítarlegri upplýsingar um vöktun og fleira, skoða staðsetningu svæðisins er um ræðir og hreyfingar á speglum.

There is still movement on the ridge, and it is believed that it will go down in parts

A meeting was held today with The Meteorological Office, The Department of Civil Protection and Emergency Management and Múlaþing due to a continued risk of mudflow in Seyðisfjörður. Measurements of the mirrors on the slope show that there is still a slow movement on the ridge between the big landslide wound from December 2020 and Búðará. The ridge is considerably cracked, and meters show that not all of its parts move in the same direction. Therefore, it is considered likely that it will go down in parts but not all at once. It is uncertain when that will happen. 

Because of this, residents are still encouraged to show caution on footpaths along the Búðará river and elsewhere where levees direct the landslide flow. All those who pass through Hafnargata by Búðará and outside Múli are asked to show caution as well.

The meters on the slopes above Seyðisfjörður are closely monitored, and appropriate arrangements will be made if deemed necessary.

The Civil Protection uncertainty phase in Seyðisfjörður is still in force.

Also, remember The Red Cross helpline 1717.

On The Icelandic Meteorological Office website is a notification banner about Seyðisfjörður where you can find more detailed information about monitoring and more, see the location of the area in question and the movements of the mirrors.

„Wciąż odnotowuje się ruchy na stoku, zakładane jest, że zejdzie we fragmentach

Dzisiaj, ze względu na ciągłe ryzyko osuwisk w Seyðisfjörður, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Meteorologicznego, Departamentu Obrony Cywilnej i Múlaþing. Pomiary zwierciadeł na zboczu wskazują, że między osuwiskiem z grudnia 2020 r. a rzeką Búðará nadal odnotowuje się powolne ruchy warstw. Stok jest mocno popękany. Wskaźniki pokazują, że nie wszystkie jego fragmenty poruszają się w tym samym kierunku. Dlatego uważa się za bardzo prawdopodobne, że osuwisko zejdzie w częściach, a nie w jednej całości. Nie jest pewne, kiedy to nastąpi.

Z tego powodu nadal zachęca się mieszkańców do zachowania ostrożności na ścieżkach biegnących wzdłuż rzeki Búðará oraz w innych miejscach, gdzie fortyfikacje kierują osuwiskami. Wszyscy, którzy przejeżdżają przez Hafnargata przy Búðará i poza Múli, również proszeni są o zachowanie ostrożności.

Zbocze powyżej Seyðisfjörður jest ściśle monitorowane i konieczne jest zachowanie odpowiednich środków.

W Seyðisfjörður nadal obowiązuje stan niepewności ogłoszony przez Departament Ochrony Ludności.

Przypominamy o  infolinii Czerwonego Krzyża 1717. Na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego znajduje się pasek informacyjny w związku z sytuacją w Seyðisfjörður, gdzie  można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat monitorowania i nie tylko, zobaczyć lokalizację danego obszaru i ruch luster.”