Seyðisfjörður: Hættustigi aflýst

//Polski poniżej//
//English below//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Austurlandi:

 • Hættustigi aflýst á Seyðisfirði
 • Óvissutigi vegna ofanflóða á Austfjörðum aflýst

Ríkislögreglustjóri, í samráði við lögreglustjórann á Austurlandi og Veðurstofu Íslands, hefur  aflýst hættustigi á Seyðisfirði vegna hættu á skriðuföllum. Rýmingu hefur verið aflétt á þeim íbúðarhúsum sem voru rýmd í gær og íbúar geta því snúið heim.

Um eftirtalin hús er að ræða:

 • Öll hús við Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52, 54 og 56
 • Fossgata 4, 5 og 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b og 18c

Dregið hefur úr rigningu og veðurspáin gerir ráð fyrir úrkomulitlu og kólnandi veðri fram á föstudag. Ekki er vitað til þess að ofanflóð hafi fallið frá því á mánudag. Á Seyðisfirði er uppsöfnuð úrkoma rúmlega 100 mm. frá því á laugardag sem er það mesta sem komið hefur frá skriðuhrinunni í desember. Mælingar í borholum í Neðri-Botnum sýndu nokkuð hraða hækkun á vatnsborði á sunnudag en nú hefur dregið úr henni.

Mælingar á hreyfingu jarðlaga með alstöð og sjálfvirkum GPS stöðvum sýna enga markverða hreyfingu. Það er góðs viti að þetta veður skuli ekki hafa valdið óstöðugleika í jarðlögum hlíðarinnar og þess vegna er ekki reiknað með því að það þurfi að grípa til sambærilegra rýmingar á Seyðisfirði nema úrkoma og leysing verði nokkru meiri en nú varð. Mælitæki til þess að vakta aurskriðuhættu í hlíðinni, sem komið hefur verið fyrir á undanförnum vikum, reyndust vel.

Auk þess hefur óvissustigi vegna hættu á ofanflóðum verið aflýst á Austfjörðum.


//English//

Announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of the Icelandic Police and the Chief of Police in East Iceland:

 • The civil protection crisis level for Seyðisfjörður has been lifted.
 • The uncertainty level due to floods in the East Fjords has been lifted.

The National Commissioner of Police, in consultation with the Commissioner of Police in East Iceland and the Icelandic Meteorological Office, has lifted the civil protection crisis level for Seyðisfjörður due to a risk of mudflows. Evacuation protocol has been lifted for the residential buildings that were evacuated yesterday and residents are therefore permitted to return to their homes.

This applies to the following houses:

 • All houses by Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52, 54, and 56
 • Fossgata 4, 5, and 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b, and 18c

Precipitation has decreased and the weather forecast assumes low levels of precipitation and cooling weather until Friday. No floods have been detected since Monday. In Seyðisfjörður, the accumulated precipitation is over 100 mm since Saturday, which is the most that has been seen since the mudflows in December. Readings in boreholes in Neðri-Botnar confirmed a fairly rapid rise in the water level on Sunday, but it has since decreased.

Strata activity readings were made using a total station and automatic GPS stations and no significant movement was detected. It is a good sign that this weather has not lead to instability in the strata of the slope, and therefore we do not expect that evacuations of the scale seen previously, will need to be carried out in Seyðisfjörður unless we detect considerably more precipitation and thawing. Measuring instruments for monitoring the risk of mudflows in the hillside, which have been installed in recent weeks, proved a success.

In addition, the uncertainty level due to floods in the East Fjords has been lifted.


//Polski//

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Szefa Policji we wschodniej Islandii:

 • Odwołano stan wyjątkowy w Seyðisfjörður
 • Odwołano stan alarmowy w związku z zagrożeniem powodziami na Fiordach Wschodnich

Krajowy komisarz policji, w porozumieniu z komisarzem policji we wschodniej Islandii i Islandzkim Urzędem Meteorologicznym, odwołał stan wyjątkowy w Seyðisfjörður ze względu na ryzyko osuwisk. Zniesiono również ewakuację budynków mieszkalnych, które ewakuowano wczoraj, dzięki czemu mieszkańcy mogą wrócić do domu.

Są to następujące domy:

 • Wszystkie domy w Botnahlíð
 • Múlavegur 37
 • Baugsvegur 5
 • Austurvegur 36, 38b, 40b, 42, 44, 44b, 46b, 48, 50, 52, 54 i 56
 • Fossgata 4, 5 i 7
 • Múli, Hafnargata 10, 11, 12, 14, 15, 16b i 18c

Opady spadły, a prognoza pogody przewiduje niewielkie opady i ochłodzenie do piątku. W tej chwili nie wiadomo, jak bardzo tendencja jest spadkowa. W Seyðisfjörður suma opadów przekracza 100 mm. od soboty, czyli jest to najwięcej od czasu grudniowego osuwiska. Pomiary w odwiertach w Neðri-Botnar wykazały dość gwałtowny wzrost poziomu wody w niedzielę, jednak teraz spadł.

Pomiary ruchu warstw gleby monitorowane za pomocą stacji uniwersalnej i automatycznych stacji GPS nie wykazują znaczącego ruchu. Dobrym wydaje się, że ta pogoda nie spowoduje niestabilności warstw zbocza i dlatego nie oczekuje się, że podobne ewakuacje będą musiały być przeprowadzane w Seyðisfjörður, chyba że opady i roztopy będą intensywniejsze niż do tej pory. Z powodzeniem sprawdziły się instalowane w ostatnich tygodniach urządzenia pomiarowe do monitorowania ryzyka osuwisk na zboczu.

Ponadto stan alarmowy związany z ryzykiem gwałtownych powodzi został odwołany na Fiordach Wschodnich.