Þór til Grindavíkur / Fjöldahjálparstöðvar opna

English below // Tekst w języku polskim poniżej 

Í kjölfar aukinnar skjálftavirkni í dag sendi Veðurstofan í kvöld frá sér eftirfarandi stöðumat:

“Þau merki sem sjást núna við Sundhnúka eru sambærileg þeim sem sáust í aðdraganda fyrsta gossins við Fagradalsfjall 2021 og svipar mjög til skjálftavirkninnar sem mældist um mánuði fyrir gos. Ef sú atburðarrás er skoðuð sem endaði í eldgosinu sem hófst 19. mars og á meðan að skjálftvirknin grynnkar ekki verulega úr því sem komið er þá erum við líklega að horfa til nokkura daga áður frekar en klukkustunda áður en kvika nær til yfirborðs. Ef sprunga kæmi upp þar sem skjálftavirknin er hvað mest núna, myndi hraun renna til suðausturs og til vesturs en ekki í átt til Grindavíkur. ”

Almannavarnir létu keyra hraunflæðilíkan í kvöld, miðað við líklegasta stað fyrir uppkomu kviku. Það líkan bendir ekki til að hraun muni renna í átt að Grindavík.

Almannavarnir hafa í kvöld óskað eftir því við Landhelgisgæsluna að varðskipið Þór verði til taks í Grindavík í öryggisskyni. Þór siglir frá Reykjavík og er væntanlegt til Grindavíkur í nótt.

Fjöldahjálparstöðvar verða opnaðar á næsta klukkutímanum (þetta er skrifað 19:50) í Íþróttahúsinu í Grindavík, Vallarskóla á Selfossi, Íþróttahúsinu við Sunnubraut í Reykjanesbæ og í Kórnum í Kópavogi. Í Grindavík er stöðin aðeins til söfnunar og upplýsinga og ef fólk þarf aðstoð við að fara annað.

Þar mun þeim sem þangað leita standa til boða hressing, upplýsingar og gisting ef á þarf að halda.

Athygli er vakin á að Grindavíkurvegur er lokaður að sinni vegna skemmda. Fólki er bent á að fara um Suðurstrandarveg á leið á Selfoss og Reykjavíkur eða Nesveg ef það velur að fara í Reykjanesbæ. Viðgerðir á Grindavíkurvegi standa yfir og upplýst verður ef og þegar Grindavíkurvegur verður opnaður á ný.


Following today’s increase in seismic activity, the Icelandic Meteorological Agency issued the following situation assessment this evening:

„The signs that can be seen now at Sundhnjúkar are comparable to those that were seen in the run-up to the first eruption at Fagradalsfjall in 2021 and are very similar to the seismic activity that was measured about a month before the eruption. If we look at the sequence of events that ended in the eruption that started on March 19th, and as long as the seismic activity does not get significantly shallower than we’ve seen so far, we are probably looking at several days rather than hours before magma reaches the surface. If a crack were to appear where the seismic activity is at its highest now, lava would flow to the southeast and to the west, but not towards Grindavík.“

The Civil Protection Agency ran a lava flow model this evening, based on the most likely location for a magma eruption. That model does not indicate that lava will flow towards Grindavík.

This evening, the Civil Protection Agency has requested from the Coast Guard that the patrol vessel Þór be available in Grindavík for security purposes. Þór sails from Reykjavík and is expected to arrive in Grindavík tonight.

Mass aid stations will be opened in the next hour (this is written at 19:50) in the Sports Center in Grindavík, Vallarskóli in Selfoss, the Sports Center at Sunnubraut in Reykjanesbær and in Kórinn in Kópavogur. In Grindavík, the station is only intended for collection and information and if people need help going elsewhere.

Refreshments, information and accommodation will be available to those who seek it, if necessary.

Please note that Grindavíkurvegur is currently closed due to damage. People are advised to take Suðurstrandarvegur on their way to Selfoss and Reykjavík, or Nesvegur if they choose to go to Reykjanesbær. Repairs on Grindavíkurvegur are ongoing and information will be provided if and when Grindavíkurvegur will be reopened.


Dobry wieczór

W związku ze wzrostem aktywności sejsmicznej, Veðurstofan-Instytut Meteorologii przekazał dziś wieczorem następującą ocenę sytuacji:

Aktywność, jaka ma miejsce przy Sundhnúka, jest porównywalna z tą, jaką zaobserwowano w przeddzień pierwszej erupcji w Fagradalsfjall w 2021 r. i jest bardzo podobna do aktywności sejsmicznej mierzonej na około miesiąc przed erupcją. Jeśli spojrzymy na sekwencję wydarzeń, która zakończyła się erupcją, rozpoczętą 19 marca. Chociaż sejsmiczność nie pogłębia się jak dotąd znacząco, prawdopodobnie mamy do czynienia z kilkoma dniami przed erupcją, a nie godzinami, zanim magma dotrze na powierzchnię. Gdyby w miejscu największej aktywności sejsmicznej pojawiło się pęknięcie, lawa popłynęłaby na południowy wschód i zachód, ale nie w stronę Grindavíku.

Obrona Cywilna przeprowadziła dziś wieczorem model przepływu lawy w oparciu o najbardziej prawdopodobne miejsce erupcji magmy. Model ten nie wskazuje, że lawa będzie płynąć w kierunku Grindavíku.

Dziś wieczorem Obrona Cywilna zwróciła się do Straży Przybrzeżnej, aby statek patrolowy Þór, ze względów bezpieczeństwa był dostępny w Grindavíku. Þór wypływa z Reykjaviku i ma przybyć do Grindavíku dziś wieczorem.

Punkty pomocy zbiorowej zostaną otwarte w ciągu najbliższej godziny (jest napisane o 19:50) w Hali Sportowej w Grindavíku, Vallarskóla w Selfoss, Hali Sportowej w Sunnubraut w Reykjanesbær oraz w w Kórinn w Kópavogur. W Grindavík punkt służy wyłącznie do zbierania i udzielania informacji, a jeśli ludzie potrzebują pomocy, udają się gdzie indziej.

Tam, w razie potrzeby będą dostępne dla tych którzy potrzebują pożywienie, informacje i zakwaterowanie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Grindavíkurvegur jest obecnie zamknięta z powodu zniszczeń. Jeśli wybierają się Państwo do Reykjanesbær, Selfoss, Reykjavíku lub Nesveg zaleca się wybranie drogi Suðurstrandarvegur. Naprawy na Grindavíkurvegur są w toku, a informacja zostanie podana, czy i kiedy Grindavíkurvegur zostanie ponownie otwarta.