Upplýsingar um aðgang íbúa til verðmætabjörgunar 15.nóvember, miðvikudag.

ENGLISH below: POLSKI poniżej

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur tekið ákvörðun um eftirfarandi aðgang íbúa að Grindavík í dag 15. nóvember.

Eingöngu fyrir íbúa sem hafa ekki komist inn á svæðið.  Tekur til þeirra íbúa sem þegar er búið að hafa samband við en sú vinna er enn í gangi.  Fólk mæti ekki nema búið sé að hafa samband við það.

Innkomuleiðir fyrir íbúa Grindavíkur verða tvær í dag:

 • Um Suðurstrandarveg að austan til Grindavíkur að söfnunarstað. Þar fær fólk frekari leiðbeiningar. Íbúar sem fá að fara inn til Grindavíkur eiga að koma á söfnunarstaðinn sem er bílastæðið við gossvæðið, við Fagradalsfjall. Þessi aðkomuleið er ætluð íbúum við eftirtaldar götur: Efrahóp, Austurhóp, Miðhóp, Víðgerði, Austurvegur, Hópsvegur, Hópsbraut, Lóuhlíð, Mávahlíð, Spóahlíð, Fálkahlíð, Brattahlíð, Austurvegur og Þórkötlustaðahverfi í heild sinni.
 • Um Grindavíkurveg, en sú aðkomuleið er einungis ætluð  íbúum á völdum götum í norðvesturhluta Grindavíkur.  Verið er að hringja í íbúa við þær götur og úthluta þeim tíma og leiðbeina um framkvæmdina. Viðkomandi íbúar fara í björgunarsveitarbifreiðum frá söfnunarstað við Grindavíkurveg að heimilum í Grindavík og til baka.

Til athugunar fyrir íbúa:

 • Ekki fara ef þú þarft ekki nauðsynlega að fara
 • Aðeins verður leyfi fyrir einn aðila að fara inn á svæðið, fyrir hvert heimili
 • Skráið niður lista yfir það sem þið hyggist sækja áður en lagt er af stað
 • Munið eftir húslykli
 • Búr fyrir gæludýr ef þörf er á
 • Poka eða annað undir muni
 • Íbúar hafa stuttan tíma inni á heimilinu.
 • Þau sem fara mega ekki vera með bráðaofnæmi fyrir dýrum því það verða gæludýr með í för í bakaleiðinni.
 • Þetta er eingöngu til þess sækja mjög mikilvæga hluti s.s. gæludýr, lífsnauðsynleg lyf, hugsanlega vegabréf eða aðra ómissandi hluti fyrir heimilisfólk
 • Mjög mikilvægt er að allir sem koma að þessari aðgerð hlýði vandlega öllum fyrirmælum lögreglu sem stýrir þessari aðgerð og virði tímamörk.

Áætlunin getur breyst án fyrirvara, en þetta verður skipulögð og stýrð aðgerð undir stjórn lögreglu. Heimild til þess að fara inn í bæinn er ábyrgðarhluti og ekki léttvæg ákvörðun og þýðir alls ekki að svæðið sé að öðru leyti opið fyrir umferð.

ENGLISH:

The Police Commissioner in Suðurnes has decided that the following residents of Grindavik will get access to their homes today, wednesday the 15. of november.

This only applies to those residents that have not yet been able to get access. This applies to those residents that have been contacted directly, please take note that that is work in progress. People should not show up unless they have been contacted.

There will be two (2) entry points into Grindavik today:

 • Via Suðurstrandar road from the east to Grindavik to the collection point. There people will receive further instructions. Residents allowed into Grindavik today come to the collection point at the car park near Fagradalsfjall. This entry point is for residents of following streets: Efrahóp, Austurhóp, Miðhóp, Víðgerði, Austurvegur, Hópsvegur, Hópsbraut, Lóuhlíð, Mávahlíð, Spóahlíð, Fálkahlíð, Brattahlíð, Austurvegur og Þórkötlustaða neighbourhood in it’s entirety.
 • Via Grindavikurvegur. Please note that this is an entry point only for residents of certain streets in the north west part of Grindavik. Those residents will receive a phone call to receive allotted time. Those residents will travel from a collection point at Grindavikur road in Rescue vehicles to their homes in Grindavik, and back.

Residents please take note:

 • Don’t go unless you absolutely need to.
 • Permit applies only to one member of a household.
 • Make a list before you go of what you want to retrieve.
 • Remember your house key.
 • Bring a cage if you plan to retrieve a pet.
 • Bring bags or other ways to carry your items back.
 • Remember you only have a short time in your home.
 • Those who go must not be allergic to animals, pets might be travelling back with you in the rescue vehicle.
 • This is only to retrieve very importan things, such as pets, neccessary medication, passports or other extremely important items for your family.
 • It is important that everyone abide in all by instructions from the police, controlling this operation, and respect time limits.

This plan can change at moments notice. This will be an organized and controlled operation by the Police. This is not an easy decision to allow people to enter the town and does not in any way mean that the town is otherwise open to the public.

Polski:

Dzień dobry.

Komisarz Policji w Suðurnes podjął decyzję dotyczącą dostępu mieszkańców do Grindavíku  na dzień dzisiejszy, 15 listopada.

Pozwolenie obejmuje tylko mieszkańców, którzy wcześniej nie weszli na teren miasta. Pozwolenie obejmuje tych mieszkańców, z którymi już się skontaktowano, jest to praca w toku. Osoby, z którymi się nie skontaktowano, nie będą miały wstępu do miasta.

Mieszkańcy Grindavíku będą mogli dziś wejść na dwa sposoby:

Przez Suðurstrandarvegur od wschodu do Grindavíku do miejsca zbiórki. Tam mieszkańcy otrzymają dalsze instrukcje. Mieszkańcy, którzy mogą wjechać do Grindavíku, powinni udać się do punktu zbiórki, którym jest parking w miejscu erupcji w Fagradalsfjall. Mieszkańców następujących ulic mogą wjechać dziś do miasta:

Efrahóp, Austurhóp, Miðhóp, Víðgerði, Austurvegur, Hópsvegur, Hópsbraut, Lóuhlíð, Mávahlíð, Spóahlíð, Fálkahlíð, Brattahlíð, Austurvegur i Þórkötlustaðahverfi cała ulica.

Przez Grindavíkurvegur, ta droga dojazdowa jest przeznaczona tylko dla mieszkańców wybranych ulic w północno-zachodniej części Grindavíku. Mieszkańcy tych ulic są wzywani telefonicznie i otrzymują informajce o której godzinie mogą wjechać oraz dalsze instrukcje. Mieszkańcy udają się pojazdami ratunkowymi z punktu zbiórki w Grindavíkurvegur do domów w Grindavík i spowrotem.

Uwagi do mieszkańców:

 • Jeśli nie musisz, nie wjeżdżaj do miasta.
 • Tylko jedna osoba na gospodarstwo domowe będzie mogła wejść na teren miasta.
 • Zrób listę rzeczy, które planujesz zabrać przed wyjazdem.
 • Pamiętaj, aby zabrać klucz do domu.
 • Zabierz klatkę dla zwierząt, jeżeli jej potrzebujesz.
 • Zabierz torby lub worki.
 • Mieszkańcy mogą być w domach tylko przez krótki okres czasu.
 • Osoby wjeżdżające do miasta nie mogą mieć alergii na zwierzęta, ponieważ w drodze powrotnej w pojazdach będą z nimi zwierzęta.
 • Należy zabierać jedynie bardzo ważne przedmioty, np. zwierzęta domowe, niezbędne leki, ewentualnie paszporty lub inne niezbędne artykuły z gospodarstwa domowego.
 • Uwaga, wszystkie osoby zaangażowane w tę operację muszą dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji policji, która prowadzi tę operację i przestrzegać limitów czasowych.

Plan może ulec zmianie bez uprzedzenia. Akcja jest zaplanowana i kontrolowana przez policję. Zezwolenie na wjazd do miasta to poważna odpowiedzialność, a nie błaha decyzja. Nie oznacza to, że obszar jest otwarty dla regularnego ruchu.